Lifestyle

Jak poznám, že se mi drogy vymknuly kontrole?  

S drogami lidé začínají proto, že si přejí řešit své osobní potíže, nebo potřebují únik z každodenní reality. Někdy se ale již velmi brzo stane, že se drogová závislost vymkne z rukou a dojde k závislosti, kterou již nemáme pod kontrolou. Jak to poznat?  

Potíže přicházejí plíživě 

Ze začátku se potíže dostavují velmi pozvolna. Je to podobné jako závislost na alkoholu. Nejprve máme vše pevně pod kontrolou, poté se nám již nedaří kontrolovat dávky a jejich četnost. Závislost na drogách se z odborného hlediska řadí mezi duševní a behaviorální poruchy. Je tedy nutné co nejdříve vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Jak ale poznat, že je něco špatně?  

Stalo se vám to během posledního roku? 

Pokud jste během posledního roku u sebe pozorovali některý z následujících jevů, máte potíže s drogami a měli byste pro zachování svého duševního i fyzického zdraví co nejrychleji vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Užívání drog vede k potížím, které si pro svůj život nepřeje nikdo z nás. Co tedy sledovat?  

Chutě neboli craving 

Měli jste během posledního roku silnou touhu nebo puzení užívat návykovou látku? Nezvladatelná chuť se řadí mezi rizikové situace při závislosti na drogách. Tato situace je jedním z průvodních jevů při závislosti.  

Potíže při kontrole užívání drogy 

Měli jste za poslední rok někdy potíže nevzít si látku, když jste si to předem slíbili sami sobě? Například když jste si řekli, že si druhý den látku nevezmete a uděláte si přestávku. Byli jste schopni tuto přestávku dodržet?  

Absťák 

Pozorovali jste na sobě během posledního roku absťák? Jedná se o somatický stav, který nastává v době, kdy si organismus člověka již na danou látku zvykne. Případný nedostatek se projevuje tak, že organismus látku již sám vyžaduje.  

Nutnost zvyšovat dávky 

Zažili jste během posledního roku situaci, kdy jste byli nuceni zvyšovat dávky dané látky? Obecně se jedná o situace, kdy musíte pomalu navyšovat dávky, které užíváte, abyste dosáhli požadovaného efektu dané látky.   

Jak jste na tom vy?