Lifestyle

Zajímavosti o planetě Zemi, které vás postaví ze židle

Média se nyní zajímají převážně o to, jak naši planetu chránit, jak se o ni starat. Mnozí lidé by se rádi zapojili do ochrany planety, ale pravdou je, že o naší planetě toho mnoho nevědí. Je třeba se informovat o naší planetě, protože jen tak budeme vědět, jak přesně se o naši planetu starat. Nabízí se proto otázka, co všechno je třeba vědět o naší planetě? Co bychom o ní měli vědět?  

Když se budeme dozvídat o naší planetě více informací, zjistíme, že je vlastně velice pozoruhodná. V současné době je civilizace na velice vysoké úrovni, neustále se dozvídáme i více informací o vesmíru jako takovém. Odborníci se o naši planetu zajímají dnes a denně, pojďme se proto taky o ni zajímat a prozraďme si několik informací, které pro vás možná budou překvapivé.  

Zajímavosti o planetě Zemi 

  • Věděli jste, že každým rokem dopadne na povrch planety více jak tisíc tun hvězdného prachu? I to je to, co nám léta v ovzduší.  
  • Věděli jste, že tou největší sopkou na světě je havajská sopka Mauna Loa? Táhne se po více jak patnácti kilometrech.  
  • Věděli jste, že tím největším oceánem je Tichý oceán? Jeho rozměry přesahují sto šedesát milionů kilometrů čtverečních. A jeho průměrná hloubka je kolem čtyř kilometrů.  
  • Věděli jste, že sedmadevadesát procent veškeré vody na planetě Zemi tvoří jen oceány?  
  • Věděli jste, že tím nejděsivějším místem na světě je kolumbijské Lloro? Naprší zde každým rokem třináct metrů srážek. Je to tedy skutečně místo s největším průměrem srážek za rok. 
  • Když byste se dostali do středu Země, víte, jaká by tam byla teplota? Teplota by se pohybovala kolem 3870 stupňů Celsia.  
  • Věděli jste, že jednu třetinu zemského povrchu tvoří pouště? Tento poměr se však neustále zvětšuje, jelikož lidé díky nešetrnému zacházení s životním prostředím sami sebe ženou do záhuby.